Marián, sorry

Som sklamaný z toho, že cyklochodník nebude. A som smutný z toho, že som musel hlasovať proti schváleniu odkúpenia pozemkov pod tento cyklochodník.Boli sme siedmi  poslanci z trinástich, traja boli za a traja sa zdržali. Dvaja poslanci, ktorí predčasne opustili rokovanie mohli rozhodnúť. Ja som nemohol inak, lebo ja už vedúcemu oddelenia výstavby neverím. Na tomto projekte sa ukázalo, ako dokáže mútiť vodu a takticky kamuflovať situáciu a meniť svoje vyjadrenia.

V prvom rade sa chcem ospravedlniť ing. Mariánovi Branickému, lebo jeho považujem za otca tejto myšlienky. Keď prišiel návrh zaradiť do plánu investičných akcií cyklochodník, patril som k tým, ktorí slepo uverili myšlienke, že je to super vec. Na bicykli, na korčuliach, v zime na bežkách, 2.5 km hladučkého asfaltu, mňam. Až na ranč. Boli hlasy, že prečo tadiaľ, prečo nie okolo cesty a cez Vojenské, kde sa plánuje s výstavbou, že tam bude aj osvetlenie, čo tiež malo racionálny základ. Argumenty, že veď počkajme na eurofondy alebo na VUCku, ktorá sa teraz v budovaní cyklotrás vyžíva, prevážil názor, veď začnime zo svojich, potom nám skôr dajú, keď uvidia, že sme aktívni. Názor, že veď korene stromov ten asfalt časom polámu ako na druhej strane smerom na Slanicu, zanikli v diskusii.

Názov však sme tomuto projektu nedali akoby sme čakali, že „cyklochodník“, ale „náučný chodník“. Mala to byť taká finta, aby nám mohli Lesy SR resp. Povodie Váhu dať  ich pozemky, po ktorých mala trasa ísť, do dlhodobého bezplatného prenájmu. Otázka jedného poslanca, či môžme budovať cestu na cudzom pozemku bola zodpovedaná, že môžeme.

Apropó, pri cestách je to tak, že nové cesty musia byť v majektu mesta, ale staré cesty, ktoré majú na liste vlastníctva súkromné osoby opravovať môžme, lebo už sú postavené. 200000 eur, ktoré sme v rozpočte na túto kapitolu vyčlenili sa mi zdalo dosť veľa a nebol som sám, ale povedzme je to 5000 m2 (2500 m dĺžka x 2 m šírka), 40 eur/m2. Asi sú také ceny.

Do projektu sa začali montovať aj občania, ktorí sa na stav realizácie projektu pýtali na predposlednom zastupiteľstve a namietali, napr. že pri takejto veľkej zakázke sa mala robiť súťaž návrhov. (Mali aj iné námietky, ale to si fakt nespomeniem, lebo vtedy som si to nechcel pamätať)

Do programu posledného rokovania MsZ sa dostal v rámci prevodov majetku bod, kde nebola daná suma za odkúpenie, len to, že to bude podľa znaleckého posudku. Ten prišiel na úrad tesne pred zastupiteľstvom mailom.Šok bol pre mňa fakt, že pozemok kadiaľ má ísť trasa náučného chodníka (cca 90% v zátopovej oblasti) majú sčasti súkromní vlastníci, ktorí ho dostali v rámci reštitúcií a od nich to musí mesto odkúpiť, ak chce stavať. Suma na odkúpenie podielov pri cene ako v znaleckom posudku (cca 41,02 eur/m2) vyšla na 45 115 eur. Taák a teraz schvaľujte ! Na moju otázku, že čo sa stihne urobiť v tomto roku mi pán ing. Natšin odpovedal, že podľa jeho odhadu sa preinvestuje-prestavia  cca 90 000 eur. Toto jeho vyjadrenie potvrdilo šumy, že mesto chce stavať chodník na etapy, a že tých schválených 200 000 eur na to stačiť nebude. A aby som to zaklincoval. Nakoľko reštitúcie bežia ďalej, je predpoklad, že pokiaľ pozemok pod celou trasou nevyjmeme z pôdneho fondu hneď, počet súkromných vlastníkov, ktorí dostanú reštitúciu práve v priebehu trasy plánovaného náučného chodníka, bude väčší. Rozhodovať sa v takejto situácii mi príde  ako bungee jumping.

Za týchto okolností moje nie naučnému chodníku, je nie spôsobu komunikácie a spolupráce úradu so zastupiteľstvom.