Absurdistan v Žilinskej Gubernii

Dopredu sa ospravedlňujem, ak budem expresívny, situácia, ktorú popíšem je tak absurdná, že na pochopenie musím siahnúť niekedy až za hranicu spoločenských konvencií. Keď poviem slovko “pasák” tak asi väčšina čitateľov pochopí,kto to je, a čo robí. Všeobecne povedané, taký pasák organizuje istý druh podnikateľskej činnosti, ktorá je za hranicou zákona. Keď sa povie, že organizátor, tak tomu tiež všetci rozumieme. Organizátor niečo organizuje. Napr. hudobný festival, športové podujatie, či recitačnú súťaž. Aj pasák však len organizuje, čiže môžme mu dať s kľudom angličana prívlastok  organizátor.

Kedysi sa označoval, avšak taxatívne nepresne, termínom organizátor aj  organizátor lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Presný výraz na túto funkciu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ akože poskytuje zdravotnú starostlivosť, buď ako fyzická osoba niečo ako SZČO alebo ako právnická osoba (s.r.o., n.o., príspevková organizácia štátu, či a.s.). Určite by ste čakali, že keď niekto poskytuje LSPP, tak tí ľudia, tam majú nejaký právny status, že sa tam vyskytujú a poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe nejakého právneho vzťahu, buď ako zamestnanci alebo na základe iného právneho titulu. Ako však nazvať poskytovateľa, ktorý poskytuje nejakú službu občanom bez toho, aby mal zmluvy s lekármi? Pričom využíva len ich zákonnú povinnosť pod hrozbou pokuty ? A neberie do úvahy, či ten lekár je zdravý, či môže robiť v nočných zmenách, či nie je náhodou žena lekárka tehotná alebo jej doma neplače dieťa do troch rokov ? A porušuje zákon o minimálnej mzde.Ďalej zákonník práce – nepretržitosť v práci viac ako 32 hodín. Čiže len organizuje túto činnosť – podniká, pričom je v mnohých prípadoch mimo zákona. Tiež vás napadne podobnosť s pasákom ? Má v teréne nejaké ovečky, ja ich nazvem trestanci, ktorých nakŕmi a zoberie nejakú odmenu.

Oravská poliklinika v Námestove nás “trestancov” pasie už dobrých 11 rokov (od roku 2006 platí tzv. Zvonárova novela, ktorá zaviedla povinnosť podieľať sa na výkone LSPP, pričom neskôr sa k tomu pridala slušná pokuta – 3300 eur). Naša niekoľkoročná snaha o amnestiu na výkon práce v noci (čiže po 22.00) vždy ostala len pri sľuboch. Keď sme sa tento rok rozhodli skoncovať s pasákom a Ministerstvo zdravotníctva SR (MZSR) nám ako združeniu – neziskovej organizácii-  dalo zelenú, nečakali sme, že bude s prechodom od “pasáka” pod samosprávu lekárov nejaký problém. K tomu, aby sme mohli mať zmluvy na LSPP s poisťovňami okrem povolenia treba ordinačné hodiny a vymedzenie územného obvodu, ktoré má na starosti samosprávny kraj. Nakoľko  s našou snahou o skrátenie do 22.00 sme boli ako obohratá platňa a vedúca odboru zdravotníctva ŽSK nám dokonca 3x sľúbila k akému dátumu si to vie predstaviť, žiadali sme samozrejme o skrátenie prevádzky do 22.00.  Prešli 2 mesiace, rozhodnutie z VUCky neprichádzalo, a ostával len mesiac a povolenie by stratilo platnosť. Tak sme o situácii informovali MZSR s tým, že keď nám do 28.8.2017 nevydá VUCka ordinačné hodiny a nevymedzí zdravotný obvod, tak začneme od 29.8.2017 poskytovať zdravotnú starostlivosť na vlastné náklady na základe povolenia vydaného MZSR.

A tak od 29.8. do 3.9.2017 sme zabezpečovali LSPP na základe zmluvy s LSPP, n.o.-naším vlastným poskytovateľom.

Oravská poliklinika ako poskytovateľ zlyhal, nedokázal personálne zabezpečiť službu občanom a zabezpečili ju zmluvní lekári LSPP,n.o. Po tejto situácii sa uskutočnilo na pôde ŽSK stretnutie zástupcov LSPP, n.o. a odboru zdravotníctva. Chceli sme nech nám vydajú to, o čo sme ich žiadali. Neboli schopní to urobiť, ale požiadali o čas do konca týždňa. Mali sa vyjadriť k 3 návrhom, ako vzniknutú situáciu vyriešiť. Inak celý ten čas od 29.8.2017 boli naši lekári kontaktovaní zamestnancami VUCky. Bol na nich vyvíjaný psychický nátlak a doslova sa im vyhrážali, aby nastúpili do priestorov poskytovateľa Oravská poliklinika. Keď tí istí zamestnanci zistili, že s 3 lekármi, ktorých majú zazmluvnených cez Oravskú polikliniku, nedokážu postaviť služby, začali hľadať lekárov v nemocniciach a v iných okresoch. Samozrejme za úplne iných finančných podmienok. Odkiaľ na to zobrali peniaze, keď doteraz vždy plakali ako sú na tejto činnosti stratoví? Odpovedzte si sami.

Ale absurdnostiam ešte nie je koniec. Celá situácia sa zamotala a dostala do právnych bažín. 11.9.2017 nám boli schválené ordinačné hodiny, o aké sme nežiadali, ale nebol vymedzený zdravotný obvod. Ono to malo celé prebehnúť tak, že nový poskytovateľ začína a starý mal skončiť. To, čo urobila VUCka je absurdnosť na druhú. A aby to nebolo jednoduché, v ten deň nám prišla odpoveď, že náš rozpis lekárov nám neuznávajú, že oni zverejňujú rozpis Oravskej poliklinike. Napriek tomu, že nemá zmluvy s lekármi!  No a nakoniec,  klinec prišiel dnes poštou. Doporučený list z VUCky, kde oznamujú lekárom, ktorí nenastúpili na výkon trestu odňatia slobody do priestorov ÚVTOS (Ústav na výkon trestu odňatia slobody) Oravská poliklinika podľa rozpisu zverejnenom na internete, že začínajú správne konanie s pokutou od 1500 do 2000 eur !!! Za rok 2016 som v rámci nútených prác trestu odňatia slobody odpracoval 424 hodín nadčasov. Za tento čas mi poskytovateľ Oravská poliklinika poslal na podnikateľský účet suma 1350 eur! Je mi jasné, že za takú odmenu dnes pracujú  ľudia na Slovensku. Ale nikomu neuvalí štát za to, že kvôli napr. hnačke nemôže prísť do roboty pokutu vyššiu ako je ročná hrubá odmena !!!

To v akej gubernii žijeme ?

Trestajú nás za to, že na vlastné náklady sme zabezpečili službu pre občanov tohto štátu, keďže štátne zariadenie ju nebolo schopné  zabezpečiť.🙁