Nahrávka na smeč

  • Post category:Osobný blog

Niekedy sa stane, že dostanete nahrávku na smeč alebo prihrávku na gól, že ani neviete ako ste sa do tej šance dostali. Tak prekvapene som sa cítil pred posledným zastupiteľstvom, keď sme mali prerokovať návrh normy, ktorá by upravovala prevádzku podnikov (krčmy, bary, reštaurácie, atď.) Prečo som použil obraz zo športového prostredia ? Lebo platforma, na ktorú som sa dal, je zápas.

Je to zápas so Zlom. Tak ako každý sám bojuje s tým vlastným Zlom, musíme s ním bojovať aj ako komunita. Ježiš Kristus nás povoláva do zbrane a modrá knižka neexistuje. A povolal aj takého biedneho vojaka ako som ja. Frank Perretti píše o takomto boji v knižke Z Temnôt. Chtiac nechtiac som dostal zodpovednosť rozhodovať aj o tom, akú stratégiu v boji so Zlom ako komunita zvolíme. To, že situácia je vážna som si uvedomil, keď v roku 2012 v priebehu dvoch mesiacov spáchali samovraždu štyria ľudia. Určite by sa našli názory ako vedecky vysvetliť taký hraničný sociologický jav, akým samovražda je.  Pokiaľ vnímate duchovný rozmer vlastnej existencie a vnímate aj duchovný rozmer života komunity ľudí, tak môžte súhlasiť s názorom, že existuje nejaký vzťah medzi nazvem to duchovnou kondíciou a prejavmi dobra alebo zla. Je to aj o tom, či napr. žijete v milosti posväcujúcej t.j. či necháte, aby Duch Svätý pôsobil vo vás. Platí to aj pre komunitu a tu by som si dovolil vygenerovať matematický vzťah, hoci 100% to asi neplatí, že čím viac svätých ľudí, tým “svätejšia” komunita resp. tým viac milosti Božej a naopak. A aby som to skomplikoval, platí aj vzťah, že kde sa rozmnožuje hriech, množí sa aj Božia milosť. Takže toľko k teologicko metafyzickému backgroundu.

Javy ako úmrtia mladých, samovraždy,choroby, môžu priamo súvisieť s tým, v akej duchovnej kondícii sa nachádza tá ktorá komunita. Veľa vecí nezmeníme, lebo nemáme na to dosah. Ako som to už niekde písal, hazardné hry sa stali najdostupnejšou métou akou misku rovnováhy v boji posunúť na stranu dobra. Lebo žiaľ alebo našťastie poslanci MsZ túto právomoc majú. V našom konkrétnom prípade boli dve možnosti ako stúpiť hazardu na otlak. Regulácia prevádzkových hodín alebo zákonom daná možnosť obmedziť hazard priamo. Ja som inicioval zákonný postup formou všeobecne záväzného nariadenia mesta. Nešlo to ľahko, urobil som taktické chyby. Medzitým tá zmena legislatívy, že musí byť referendum a nakoniec Pyrhovo víťazstvo. Na istý typ automatov nemáme bezprostredne dosah a musíme počkať na dobehnutie licencií, ktoré vydalo ministerstvo financií. Obmedzenie prevádzkových hodín som teda neriešil. Medzičasom však s nápadom riešiť prevádzkové časy prišli poslanci tzv. “gymnazisti”, ktorí asi aj z vlastnej praxe vyhodnotili, že to nie je najlepšie riešenie mať v meste takéto zariadenia. No a čo sa stalo. Vďaka iniciatívnemu občanovi, ktorý napáda VZN (všeobecne záväzné nariadenia) miest a obcí, nám prišiel protest prokurátora, že VZN o prevádzkových časoch, ide proti vyššej právnej norme, preto sme ho v decembri 2013 zrušili. Následne na to sme prijali uznesenie, aby sa vypracovalo nové VZN, ktoré nebude napadnuteľné. Kto a ako ho vypracoval, kto ho predkladá, to vôbec nie je podstatné. Mne to prišlo ako nahrávka na smeč alebo gól do prázdnej bránky hazardu, v zápase, kde už vyklusávam alebo rozmýšľam o šatni.

Príležitosť robí zlodeja. Vieme ako stúpol počet alkoholikov po zrušení prohibície v USA. Takisto je to aj s inými drogami. Nočné podniky však nie sú len o možnostiach gamblingu. Z vlastnej praxe lekára RLP môžem potvrdiť opakované výjazdy k rôznym úrazom spôsobených alkoholom a výtržnosťami. Drogy a podávanie alkoholu mladistvým môžme len predpokladať, na to nie sú dôkazy.

Pre niekoho je to forma rozvoja cestovného ruchu a dôvod byť hrdý na Námestovo. Ďakujem, ale pre mňa ako občana Námestova nie je dôvod byť pyšný na naše mesto, ak vám niekto povie:” Jó, Námestovo, vole, tam jsem se dobře vožral”. Tiež som bol ohromený, keď som pri prvom výjazde RLP o druhej v noci videl plné parkovisko áut a taxíky v rade ako na letisku, ale na toto žiaľ hrdý byť nemôžem. Kto má oči, vie čítať, kto uši počúvať, a kto srdce, ten počúva, čo mu hovorí svedomie. Mne moje svedomie hovorí, že prevádzku “zábavných podnikov” treba regulovať. Otázka času dokedy, je vecou diskusie a širšieho konsenzu.

Každý si musíme uvedomiť mieru svojej vlastnej zodpovednosti za to, čo robíme a fakt, že zákony akcie-reakcie platia aj v biologických systémoch.

 

(Obrázok zdroj: Google maps)