Moja „reforma“

ako vidí potrebné zmeny v systéme všeobecný lekár