o 100pách

  • Post category:Osobný blog

Aj toto čo tu napíšem je istým spôsobom stopa zaznamenaná v čase, stopa, ktorá hovorí o  mojich myšlienkach a  názoroch. Niekedy rozmýšľam, či vôbec nejakú stopu zanechať, lebo som si vedomý aj toho, že mnohé stopy nás potom ovplyvňujú a ovplyvňujú aj okolie. A často si kladiem otázku, či to má zmysel, a či niekomu tým nemôžem urobiť zle. Mnoho tých stôp, ktoré som chcel zanechať, ostalo zatiaľ rozpracovaných na mojom virtuálnom disku. Mnohokrát sú už aj neaktuálne, lebo čas pokročil. 

Uhlíková 100pa

Stopy máme rôzne. Hovorí sa o oxide uhličitom (CO2) a uhlíkovej stope. Človek ako taký je generátor CO2. A mnohí to vnímajú ako veľmi negatívny jav, že čím viacej ľudí, tým viac CO2 a tým skôr tá planéta skončí. Ten, kto konzumuje mäso zanecháva väčšiu uhlíkovú stopu, lebo výroba mäsa je náročná z hľadiska produkcie CO2. Keby sme mali ísť do detailu, tak každý človek, ktorý je aktívny a tým pádom má vyššiu spotrebu energie, tak je väčší producent CO2. To znamená, všetci športovci, fyzicky pracujúci, kulturisti, sú proste vyššími producentmi CO2 v porovnaní s  tými, ktorí tak nežijú.  Znamená to, že tí, ktorí fungujú len na základe bazálneho metabolizmu, to sú tí, ktorí sú ekologicky friendly ? Riešením v podstate by bolo  neprodukovať žiadnu CO2 stopu. Toto je taká jedna z tých stôp, o ktorých počúvame dennodenne. 

Sú však rôzne iné stopy.  Vyšetrovatelia skúmajú  daktyloskopické stopy, kedy na základe odtlačkov prstov dokážu identifikovať podozrivú osobu. Najnovšie sú to DNA stopy, ktoré sa používajú ako dôkaz. Cvičení psi dokážu stopovať pachové stopy, ktoré každý zanecháva respektíve dokážu stopovať pach rôznych látok.  

Sú určite aj kadejaké iné stopy, ale tie digitálne stopy, tie sú teraz veľmi aktuálne.Veľa ľudí si to ani neuvedomuje, čo sa deje. Hlavne mladší ľudia, lebo ich to zastihol úplne v priamom prenose. Tí, ktorí sme tu už dlhšie, tak sme videli ako celý tento priestor vzniká a  ako sa v zásade rozvíja. Na moje prekvapenie stáva sa tým hlavným bojiskom napríklad politického zápasu. Niektorí ľudia už žijú v tom virtuálnom priestore  viac ako  v tom reálnom. 

Digitálne 100py

Tie digitálne stopy automaticky ostávajú. Ostáva to, čo poviete, napíšete, ostáva fotka, ostáva videozáznam. A tu treba byť naozaj veľmi, veľmi pozorný a ostražitý, lebo tá digitálna stopa sa dá dopátrať a nedá sa tak ľahko odstrániť (ak vôbec). Nemusí to byť hneď v záujme riešenia kriminálneho prípadu, kedy sa dá dopátrať úplne všetko, kde ste boli, čo ste hovorili. Každý telefón je v podstate sledovateľný a  dá sa identifikovať jeho pohyb pokiaľ je nabitý. Veľa ľudí pod vplyvom emócie urobí nejaké vyhlásenie, video, fotku, to je jedno čo, a vloží to do tohto virtuálneho priestoru. Na druhý deň môže mať iný názor, žiaľ stopa ostala.  A za niekoľko rokov to môže byť dôkaz niečoho, na čo možno nebudú pyšní, alebo  budú cítiť  hanbu resp. vinu. 

Ako sa s tým ľudia dokážu vysporiadať ? Neviem. neviem, obávam sa nárastu psychických porúch. 

Vždy je dobré robiť všetko tak, aby sme boli v tom zanechávaní stôp konzistentný. Človek sa môže meniť, človek môže urobiť chybu. Ale treba niekedy možno rozmýšľať a nerobiť veci len na základe emócií a  toho, čo robia ostatní = dav.