O “efkáčoch”

Toto bude trošku náročnejší text  a dúfam, že to mnohých  nepohorší. Ale taká je realita a píšem o vlastných skúsenostiach. “Efkáči” alebo “efkári” je slangový výraz pre pacientov s diagnózou začínajúcou na “F” podľa MKCH (medzinárodná klasifikácia chorôb). Sú to duševné choroby.  A vôbec ich týmto nechcem nejako znevážiť, lebo si uvedomujem ich závažnosť.

F00-F09 Organické duševné poruchy vrátane symptomatických

F10-F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

F20-F29 Schizofrénie, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

F30-F39 Poruchy emotivity [afektívne]

F40-F48 Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy

F50-F59 Poruchy správania s telesnými poruchami a faktormi

F60-F69 Poruchy osobnosti a správania dospelých

F70-F79 Duševná zaostalosť [mentálna retardácia]

F80-F89 Poruchy psychického vývinu

F90-F98 Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

Uviedol som tu také hlavné delenie.

Niekedy je ťažké správne zaradiť konkrétneho pacienta.

Niekedy je ťažké správne odlíšiť, či sa jedná už o pacienta alebo ešte je to v norme. Lebo niektorí sa na pacientov  necítia, a nimi sú a druhí zas nimi kvôli rôznym dôvodom chcú byť, ale nimi nie sú.

Niekedy trvá pomerne dlho, kým sa pacient dostane k psychiatrovi, lebo najprv musí prejsť cez všetky dostupné “hardwérové” odbornosti, aby pochopil, že chyba je v “softe”.

Niekedy nestačí ani to  a pacient zakomponuje do svojho bludného konceptu aj zdravotníctvo. A potom napr. zdravotná sestra, ktorá zastupuje je agentka nasadená, aby poškodila pacienta a doktor spolupracuje s tajnými agentami, lebo sa naňho tak divne pozerá. Iné a podobné  príbehy prináša život. Najhoršie a najťažšie však, čo môže byť, je diagnostikovať efkovú diagnózu lekárovi. Poznal som niekoľko prípadov, kedy napríklad primár oddelenia ochorel, začali sa prejavovať zmeny osobnosti a trvalo niekoľko rokov, kým sa ho podarilo “odstrániť”. Medzi tým však narobil toľko škody, najmä čo sa týka medziľudských vzťahov, že celé oddelenie “rozvrátil”. Musíme si to priznať, s vyššou mierou inteligencie sa zvyšuje aj pravdepodobnosť iného úletu. Podobne ako medzi umelecky nadanými jedincami, kedy sa tiež vo väčšej miere aj vďaka talentu objavujú “efkové” diagnózy.

Nie je žiadnym tajomstvom, že sú medzi lekármi alkoholici. Veľakrát aj vďaka pozornostiam od pacientov. O tabletkách sa ani nemusím zmieňovať, máme ich po lekárnikoch asi najdostupnejšie. Sú medzi nami aj poruchy osobnosti, podobne ako aj medzi minulými,  súčasnými a budúcimi politikmi. Poznám medzi nami manicko-depresívne typy, ktoré majú fázy aktivity a fázy pasivity. No a diagnostickým orieškom sú práve poruchy myslenia (skupina F20-29), kedy kvôli vysokej miere inteligencie sú tieto poruchy  myslenia tak komplexné, že je náročné  kolegovi dokázať, že nežije v realite, ale že žije v komplexnom blude. Pamätám si z rozprávania jeden komický prípad, kedy mali na internom oddelení zástupcu primára, ktorý bol už od vysokej školy “divný”. A táto jeho bizarnosť sa rokmi vypracovala do takých rozmerov až jedného dňa mu kolegovia dohovorili, aby sa išiel liečiť a odtransportovali ho v doprovode dvoch ošetrovateľov do psychiatrickej nemocnice. Ten kolega bol však taký šikovný, že keď prišli na psychiatriu, tak ošetrovateľov predbehol, predstavil sa ako dr. ten a ten (jeho meno bolo dobre známe) a povedal im, že im vezie týchto dvoch pacientov a ušiel im.

Psychické poruchy a ochorenia patria medzi najťažšie aj pre pacienta samotného, tak aj pre rodinných príslušníkov. Je dobré o týchto veciach otvorene hovoriť a najmä je potrebné riešiť problémy  v zárodku, kedy tie následky ešte nemusia mať veľké rozmery.