O.S.N.

  • Post category:Osobný blog


tak v tomto prípade sa touto skratkou nemyslí organizácia spojených národov akoby možno naznačoval obrázok.
Na Slovensku už nejaký čas strašia médiá a aj politici pod touto skratkou občanov projektom nazvaným Optimalizácia siete nemocníc.
Slovko “optimalizácia” poznajú podnikatelia v súvislosti so znižovaním daňového základu a tým pádom ochudobnenia štátu od platenia dane. Iné firmy sa v rámci optimalizácie uchyľujú veľakrát k nejakej zmene štruktúry, ktorá môže viesť aj k znižovaniu personálnych nákladov a tým pádom k prepúšťaniu. Na základe týchto skúseností má možno väčšina ľudí asociovanú optimalizáciu s niečím negatívnym. Optimalizácia používania spoločných zdrojov a nielen v zdravotníctve je nevyhnutná. Hodnota za peniaze, to je to, čo by nás malo všetkých zaujímať. Zbierame sa na dane, čerpáme eurofondy, organizujeme zbierky a vždy nejaká časť ide na samotnú realizáciu a časť zhltnú “jalové náklady”. Medicína sa mení, vstupujú na trh rôzne nové technológie, ľudia prichádzajú, odchádzajú, rodia sa a umierajú. Všeobecne povedané náklady na zdravotníctvo sa z roka na rok zvyšujú. Dostávajú všetci ľudia na Slovensku za tie zvyšujúce sa náklady rovnakú službu ? Odpoveď je jednoduchá. NIE ! Ak chceme, aby bola aspoň aká taká spravodlivosť, musí sa používanie zdrojov “optimalizovať”. To znamená, že kde nie je obvodný lekár a štát ho tam potrebuje, mal by to zabezpečiť. A keď tam bude, mal by poskytovať za tie isté náklady rovnaký štandard ako kdekoľvek inde. Kde nie je pediater a je tam potrebný, čiže štát chce, aby ľudia túto službu mali, mal by ho tam zabezpečiť. Podobne to vieme povedať o rôznych špecializáciách. Ak je potrebný urológ, neurológ, ortopéd, či očný lekár, mali by sme urobiť všetko preto, aby ho tam ľudia mali. Nebude predsa chodiť 20000 ľudí za nejakou službou 80km, ak sa to dá vyriešiť tým, že príde jeden človek 80 km. O tomto je optimalizácia. Ak sa nejaký okres rozrastie za 10 rokov o 12% a predtým nemocnicu nemal, tak snahou štátu by malo poskytnúť týmto občanom službu na úrovni doby aj vo forme nemocničnej zdravotnej starostlivosti. A ak sa nejaký okres vyľudňuje a nerodia sa deti, tak tam predsa nebudeme držať donekonečna napr. gynekologické oddelenie, kde je 30 pôrodov ročne a personál, ktorý sa točí každý tretí deň v službách. OSN sa opäť ako pred 4 rokmi stáva najmä nástrojom marketingu médíí a rôznych politických štruktúr, či jednotlivcov. Možno som problém vykreslil príliš jednoducho, ale takto jednoducho ho vidím ja. Z pohľadu obvodného lekára v Námestove.
A postupnosť krokov som naznačil vyššie: 1. všeobecná ambulantná starostlivosť, 2. špecializovaná ambulantná starostlivosť, 3. nemocnice