o 100pách

Aj toto čo tu napíšem je istým spôsobom stopa zaznamenaná v čase, stopa, ktorá hovorí o  mojich myšlienkach a  názoroch. Niekedy rozmýšľam, či vôbec nejakú stopu zanechať, lebo som si…